Fortify security - specialiserade på säkerhetsskydd. 

Vi löser alla dina behov avseende säkerhetsskydd. Inget uppdrag är för stort eller för litet för oss. 

Vi hjälper företag vid avyttingar och förvärv av säkerhetskänslig verksamhet. Vi stöttar med samråd och särskilda säkerhetsskydds-bedömningar för att förbereda affärer som är säkerhetskänsliga.

Vi är även experter på totalförsvarsfrågor där vi bland annat stödjer i försvarsplanering, beredskapsfrågor och krigsplaceringar.

Vi vet att det är känsligt att prata om problem, sårbarheter och brister. Vi vet också att vi kan hjälpa till så att man kan vända ett problem till en framgång när det gäller säkerhetsskydd. 

Med oss på Fortify är ni i trygga och säkra händer. 

Vi tar heder i att vara lojala och pålitliga. När vi åtar oss ett jobb kan ni lita på oss.

Vi arbetar runt om i landet, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Från Göteborg i väster till Stockholm i öster. Även uppdrag utomlands kan genomföras då vi har stor vana av att uppträda internationellt. 
Vi är de säkerhetskonsulter du behöver!

Sverige är trots allt ett tryggt land, men är det tillräckligt säkert!?

Även om Sverige är tryggare än många andra länder, finns det alltfler komplexa hot mot vår säkerhet och självständighet. Fred, frihet, oberoende och demokrati är värden som vi måste skydda, stärka och bevaka varje dag. Myndigheter, kommuner, regioner, företag, organisationer, föreningar och enskilda ansvarar tillsammans för att vårt samhälle ska fungera på det sätt som vi väljer. Ansvaret för Sveriges säkerhet och trygghet är gemensamt för oss alla som bor här. Men ibland behövs lite stöd för att nå upp till den nivå som krävs och önskas. Där kommer vi in.