Fortify security - specialiserade på säkerhetsskydd. 

Vi löser alla dina behov avseende säkerhetsskydd. Inget uppdrag är för stort eller för litet för oss. 

Samhället förändras hela tiden. Nya lösningar och möjligheter uppstår. Hoten förändras tyvärr också och hotaktörerna ställer allt högre krav på organisationers ledningar och beslutsfattare att inte bara följa reglerna och bestämmelserna kring säkerhetsskydd och säkerhet utan också verkligen förstå hur motståndare och hotaktörerna kan tänkas vilja exploatera eller påverka information och andra skyddsvärden. Att följa bestämmelserna är en bra start men att dessutom, utöver grunden, arbeta med det vi kallar Aktiv Säkerhet ger en helt annan nivå. Med det når man längre och kan möta morgondagens utmaningar.

I totalförsvarspropositionen ( Proposition 2020/21:30 Totalförsvaret 2021–2025) anförs att säkerhetsskyddet är av grundläggande betydelse för vår förmåga att hantera antagonistiska hot och för att minska sårbarheter på alla nivåer i samhället. Regeringen påpekar att ett väl fungerande säkerhetsskyddsarbete är grunden för hela totalförsvaret.

Säkerhetsskydd, inklusive informationssäkerhet, behöver inte vara komplicerat eller komplext men vi behöver arbeta med frågorna och vi måste ta hoten på fullaste allvar.

Vi hjälper företag vid avyttingar och förvärv av säkerhetskänslig verksamhet. Vi stöttar med samråd och särskilda säkerhetsskydds-bedömningar för att förbereda affärer som är säkerhetskänsliga.

Vi är även experter på totalförsvarsfrågor där vi bland annat stödjer i försvarsplanering, beredskapsfrågor och krigsplaceringar.

Vi vet att det är känsligt att prata om problem, sårbarheter och brister. Vi vet också att vi kan hjälpa till så att man kan vända ett problem till en framgång när det gäller säkerhetsskydd. 

Med oss på Fortify är ni i trygga och säkra händer. 

Vi tar heder i att vara lojala och pålitliga. När vi åtar oss ett jobb kan ni lita på oss.

Vi arbetar runt om i landet, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Från Göteborg i väster till Stockholm i öster. Även uppdrag utomlands kan genomföras då vi har stor vana av att uppträda internationellt. 
Vi är de säkerhetskonsulter du behöver!