Vi hjälper er med säkerhet!

Samhället är i konstant förändring, med nya lösningar och nya möjligheter. Hoten förändras lika ofta och allt högre krav ställs på organisationers ledning och beslutsfattare. Att inte bara följa regler och bestämmelser kring säkerhet, utan också verkligen förstå hur hotaktörerna kan tänkas vilja exploatera eller påverka verksamhetens information och andra skyddsvärden. Alla säkerhetsfrågor behöver aktivt arbetas med och hoten behöver tas på fullaste allvar. Säkerhet och säkerhetsarbetet behöver dock inte vara komplicerat.

Med oss på Fortify Security är ni i trygga och säkra händer. Vi tar heder i att vara lojala och pålitliga. När vi åtar oss ett jobb kan ni lita på oss. Vi arbetar i hela Sverige, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Från Göteborg i väster till Stockholm i öster. Även uppdrag utomlands kan genomföras då vi har stor vana av att uppträda internationellt. 

Vi är specialister på säkerhetsskydd, verksamhetsskydd, fysisk säkerhet, personalsäkerhet, informationssäkerhet och cybersäkerhet.

Vi är de säkerhetskonsulter du behöver!