Företagets BAKGRUND

Fortify Security Sverige AB skapades 2019 av Elias Tapper och Jarl Forsgren som ett svar på behovet av kvalificerad kunskap inom området säkerhetsskydd enligt förutsättningarna som framkommer i säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2021:955). 

Säkerhetsskyddslagen är framtagen för att skydda Sveriges säkerhet gentemot spioneri, sabotage och andra brott som kan hota det som tidigare kallades för Rikets säkerhet. Att bedriva säkerhetsskyddstjänst skiljer sig en del från "vanligt" säkerhetsarbete. Kraven för säkerhetsskydd styrs av bland annat författningssamlingar. Hoten kommer ofta från främmande makters säkerhets- och underrättelsetjänster istället för vardagskriminalitet, och insatserna är det högsta tänkbara med åtal enligt 19 kapitlet (om brott mot Sveriges säkerhet) i brottsbalken (1962:700) som konsekvens vid ett misslyckande.

Elias och Jarl ville med skapandet av Fortify Security tillhandhålla en tjänst där enbart det mest kvalificerade erbjuds, och samtidigt arbeta långsiktigt med ärlighet och engagemang för att på sikt göra sig själva överflödiga. Målsättningen hos Fortify Security är alltid att kunden på sikt ska kunna stå på egna ben och själva ombesörja sitt säkerhetsskydd. Varför? För att det är det bästa för Sveriges och kundens säkerhet. 

Fortify Securitys medarbetare har en lång erfarenhet inom säkerhet och säkerhetsskydd och har tidigare varit verksamma på bland annat Fortifikationsverket, Försvarsmakten, Försvarshögskolan, Försvarets radioanstalt, Polismyndigheten, PricewaterhouseCoopers och Sweco.