BAKGRUND

Fortify Security Sverige AB skapades 2019 av Elias Tapper och Jarl Forsgren som ett svar på behovet av kvalificerad kunskap inom området säkerhetsskydd enligt förutsättningarna som framkommer i säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658). Säkerhetsskyddslagen är framtagen för att skydda Sveriges säkerhet gentemot spioneri, sabotage och andra brott som kan hota det som tidigare kallades för Rikets säkerhet.

Säkerhetsskyddstjänst är annorlunda än vanlig säkerhet i att kraven styrs av författningssamlingar snarare än t.ex. försäkringskrav, att hoten kommer från främmande makters underrättelsetjänster istället för bland annat vardagskriminalitet och insatserna är det högsta tänkbara med åtal enligt 19 kapitlet (om brott mot Sveriges säkerhet) i brottsbalken (1962:700) som konsekvens för ett misslyckande.

Elias och Jarl ville tillhandhålla en tjänst där enbart det mest kvalificerade som går att få tag på arbetar långsiktigt med ärlighet och engagemang för att på sikt göra sig själva överflödiga. För Fortify är målsättningen alltid att kunden på sikt ska kunna stå på egna ben och själva ombesörja sitt säkerhetsskydd. Varför? För att det är det bästa för Sveriges, och kundens, säkerhet! Jarl och Elias har lång erfarenhet inom säkerhetsskydd och har en arbetslivserfarenhet från bl.a. Fortifikationsverket, Försvarsmakten, Försvarshögskolan och Försvarets radioanstalt men också från att ha varit konsulter vid PricewaterhouseCoopers (PwC). Det viktigaste för Fortify är att Sveriges säkerhet säkerställs och vi hjälper även konkurrenter inom branschen att utvecklas för att uppnå detta mål.