utbildning

Förra året genomförde vi tillsammans med 2Secure en mycket uppskattad grundläggande säkerhetsskyddschefsutbildning.

Under 2023 genomför vi minst 2 kurser. De två utbildningstillfällena är Stockholm 7-9 februari och Göteborg 9-11 maj.

Utbildningen är fördelad på tre fulla dagar och kommer ge dig kunskap om säkerhetsskyddsarbete och förbereda dig som arbetar som säkerhetsskyddschef inom kommun, myndighet eller privat verksamhet för de utmaningar som väntar eller som redan är din verklighet.

Föreläsarna har bred erfarenhet av säkerhetsskyddsarbete från bland annat Försvarsmakten/MUST, FRA, Fortifikationsverket, Försvarshögskolan, Polisen, kärnkraftsindustrin, kommun och SAAB.