Om oss

Vi på Fortify Security Sverige AB sätter kunden och Sveriges säkerhet i centrum.

Våra seniora säkerhetsskyddskonsulter har ett förflutet från bland annat Försvarsdepartementet, Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt, Fortifikationsverket, Försvarshögskolan, PricewaterhouseCoopers Cyber Security, m.m. 

Vi har reella och praktiska erfarenheter från att vara säkerhetsskyddschefer, säkerhetschefer, informationssäkerhetschefer, IT-säkerhetschefer, signalskyddschefer, säkerhetshandläggare m.m. m.m.. Vi har arbetat både i Sverige och utomlands.

Vi verkar i hela landet och löser uppgifter inom en rad olika områden som exempelvis energi, transport, bank och finans, telekom, forskning, hälsa, kommunal och regional verksamhet samt försvarssektorn. Vi verkar vid myndigheter, regioner, kommuner och den privata sektorn.

Tillsammans har vi många års erfarenhet av att arbeta med säkerhetsskydd. Det innebär att vi kan det vi utger oss att kunna. Vi kan säkerhetsskydd.

Elias Tapper, VD

Fortify består av en rad mycket kompetenta specialister inom säkerhet och säkerhetsskydd. 

Vår affärsidé

Vår affärsidé är att erbjuda samhällskritiska och samhällsviktiga verksamheter med betydelse för Sveriges säkerhet kvalitativt stöd i säkerhetsskyddsfrågor. 

Vår geografiska marknad innefattar framförallt Sverige.

Vår affärsidé omvärderas varje år.


Kvalitetspolicy

Våra kvalitetsambitioner är att vara förstahandsvalet inom säkerhetsskyddstjänster.


kundundersökning - kundnöjdhet

Var det något ni saknade i produkterna/stödet?  Kommentar: "Nej, allt har varit till belåtenhet, även dialogen under uppdragens gång".

Var det något som försämrade upplevelsen med Fortify?
Kommentar: "Nej vi är och har varit nöjda med deras leveranser från start och använder dem fortsatt och löpande."

Upplevde du Fortify som professionella?  
Kommentar: "Oerhört professionella"

I hur stor grad kan du tänka dig att rekommendera Fortify till någon annan?  Kommentar. "Absolut" 

GDPR

Vi tar din integritet och dina personuppgifter på största allvar och hanterar alla våra kunders och samarbetspartners personuppgifter med omsorg och aktsamhet. Under vår affärsrelation, och en tid därefter, kan vi i enlighet med gällande lagstiftning komma att lagra våra kunders uppgifter i våra IT-system.