Vi söker nya medarbetare 

Fortify är ett företag som arbetar med alla typer av skydd för säkerhetskänslig verksamhet. Våra kunder är exempelvis myndigheter, kommuner, forskningsinstitut och företag som bedriver säkerhetskänslig, samhällskritisk eller samhällsviktig verksamhet. Vi har vårt ursprung ur Försvarsmakten, FRA, Försvarshögskolan, Försvarsdepartementet, kammarrätten och Fortifikationsverket.

Vi arbetar med kvalificerad rådgivning och stöd inom alla former av säkerhetsskydd, exempelvis fysisk säkerhet, personalsäkerhet samt IT- och Informationssäkerhet med signalskydd, men även med säkerhetsskyddsjuridik, säkerhetsskyddsutbildning, internkontroller och det vi kallar aktiv säkerhet.

Vi stödjer även myndigheter och företag med att bygga upp och fullgöra totalförsvarsuppgifter.

Fortify är ett företag som är en kunnig, pålitlig och kompetent partner till våra kunders verksamhet. Vår drivkraft är nöjda medarbetare och Sveriges säkerhet.


Vi söker dig som har erfarenhet och jobbar eller har jobbat med de olika formerna av säkerhetsskydd, IT-säkerhet, signalskydd eller med totalförsvarsfrågor och delar våra värderingar hur kvalificerad konsultverksamhet skall bedrivas.

Vi söker även dig som har gått i pension och har någon eller några av dessa kompetenser och vill fortsätta jobba deltid eller heltid med oss.

Vi har uppdrag över hela landet.

Vi bedriver även internutbildning inom företaget för dig som vill bredda eller utveckla dig inom ett eller flera områden.

Vi har våra kontor i Uppsala, Eskilstuna och med huvudkontor i centrala Stockholm.

Då våra tjänster oftast är inplacerade i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap och godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll.

Om du är intresserad kontakta oss per e-post rekrytering@Fortify.se