DITT UPPDRAG

Säkerhetschef tillika säkerhetsskyddschef


Som säkerhetschef tillika säkerhetsskyddschef är du organisatoriskt placerad under Direktör HR och affärsstöd, men är direktrapporterande till VD i säkerhetsskyddsfrågor. Du ingår i enheten för Affärsstöd där även koncernstaberna för IT, Inköp, HR, Kvalitet, Juridik samt Miljö och klimat ingår. Rollen är ny i Svevia så det finns stor potential och möjlighet att forma och utveckla arbetet och befattningen. Rollen är en chefsbefattning utan direkt personalansvar, åtminstone i början. I Svevia har vi länge arbetat med säkerhetsfrågor i organisationen, men nu önskar vi samla dem och renodla dem i denna roll.

Det är inte lätt att hitta rätt kompetens inom säkerhetsskydd

Många söker personal med säkerhetsskyddskunskaper, men hur många har reell och beprövad kunskap?! Det är inte ovanligt att vi stöter på specialister inom säkerhetsskydd med två-tre års erfarenhet av säkerhetsskyddsarbete eller en "bra person med rätt inställning" som vill jobba med säkerhet. Detta är ett problem, för det blir lätt så att dessa "specialister" får en alltför stor och omfattande roll och ansvar. Mycket av säkerhetsskyddsarbetet bygger på ett stort ansvarstagande, ödmjukhet, mognad (inte nödvändigtvis med ålder), erfarenhet, noggrannhet, faktiskt kunnande och förmågan att "se" vad som är det viktiga. Självklart bygger även säkerhetsskyddsarbetet på en god kommunikation, ledarskap, m.m. 

Det är svårt att rekrytera personal med säkerhetsskyddskompetens. Vi på Fortify har erfarenhet från att rekrytera säkerhetsskyddspersonal och kan stötta er i er rekrytering. Vi kan ansvara för referenstagning, intervjuer, bakgrundskontroller, säkerhetsprövning m.m.


Interimslösning eller extra stöd

Om ni behöver stöd direkt i en säkerhetsorganisation eller i vissa roller kan vi på Fortify axla den uppgiften. Vi kan vara en interimslösning tills dess att en rekrytering är gjord eller under en begränsad period p.g.a. exempelvis föräldraledighet eller annan tjänstledighet, eller som en ren resursförstärkning. Om ni är en mindre organisation eller om ert behov endast är begränsat p.g.a exempelvis ett tillfälligt projekt kan vi stötta er i rollen som säkerhetsskyddschef eller någon annan befattning i säkerhetsorganisationen. 

Elias Tapper, VD Fortify Security Sverige AB

Krav på säkerhetsorganisationen

Vilka krav ska man ställa på sin säkerhetschef och/eller säkerhetsskyddschef och dennes säkerhetsskyddsorganisation? 
Vi upplever att många chefer som har en säkerhetschef/säkerhetsskyddschef under sig inte riktigt vet vilka krav man kan och ska ställa på denne. Ibland är det tyvärr så att det finns okunniga personer på befattningen eller till och med olämpliga. Det förekommer även att "man lever på myten" och är "hemlig" och att man därför får göra nästan som man vill. 


Vi på Fortify kan stötta myndighets- eller företagsledningen, och övriga chefer, med att formulera krav på säkerhetsorganisationen, kontrollera dess arbete men även att stötta befintlig säkerhetspersonal så att arbetet kan utföras på ett korrekt och effektivt sätt. 


" Säkerhetsskyddet bygger på förtroendet från VD. Har inte VD förtroende för säkerhetsskyddschefen kommer säkerhetsskyddet aldrig bli bra."

Elias Tapper