Sverige är trots allt ett tryggt land, men är det tillräckligt säkert!?

Även om det finns stora utmaningar i vårt land är Sverige tryggare än många andra länder. Det finns dock alltfler komplexa hot mot vår säkerhet och självständighet. 

Fred, frihet, oberoende och demokrati är värden som vi måste skydda, stärka och bevaka varje dag. Myndigheter, kommuner, regioner, företag, organisationer, föreningar och enskilda ansvarar tillsammans för att vårt samhälle ska fungera på det sätt som vi väljer. 

Ansvaret för Sveriges säkerhet och trygghet är gemensamt för oss alla som bor här. Men ibland behövs lite stöd för att nå upp till den nivå som krävs och önskas. Där kommer vi in. Fortify jobbar för att ge Sverige säkerhet.