Vad vi erbjuder och hur vi arbetar

Vi erbjuder kvalificerad rådgivning i säkerhetsfrågor och arbetar bland annat med skydd av kritisk infrastruktur och annan samhällsviktig verksamhet. Vi erbjuder stöd med totalförsvarsplanering och beredskapsrådgivning.

Vi erbjuder bland annat säkerhetsskyddstjänster avseende rådgivning och stöd, utbildningar, planering inför projekt (exempelvis byggprojekt eller införande av nya rutiner eller dylikt), säkerhetsskyddsanalyser, säkerhetsskyddsplaner och revision av säkerhetsskyddet.

Vi arbetar metodiskt och analysbaserat så att det är spårbart varför vi föreslår de åtgärder vi gör. 

 
Kvalificerad rådgivning och implementering av säkerhetsåtgärder
interrimslösningar
helhetsgrepp
Kunden och Sveriges säkerhet i centrum

Vi på Fortify tror på vårt sätt att strukturerat arbeta med säkerhetsskydd. Vi vet att vi har kompetensen och erfarenheten att kunna hjälpa många att finna rätt nivå på säkerhetsskyddet.

Vi tillhandahåller tjänster där enbart det mest kvalificerade som går att få tag på är tillräckligt. Vi arbetar långsiktigt med ärlighet och engagemang för att på sikt göra oss själva överflödiga. Vår målsättningen är alltid att kunden på sikt ska kunna stå på egna ben och själva ombesörja sitt säkerhetsskydd. Varför? För att det är det bästa för Sveriges, och kundens, säkerhet!

Vårt sätt att placera både kunden och Sveriges säkerhet i centrum gör att nivån på säkerhetsskyddet blir det rätta.

Vi är innovativa och tar ära i att vara konkreta i en bransch som annars tyvärr alltför ofta svarar, det beror på eller det finns stora risker därute - utan att berätta vad…

Vi utgår från kundens skyddsvärden, ”guldäggen”, och dess betydelse för Sveriges säkerhet och totalförsvaret.

Vi arbetar på ett systematiskt och analysbaserat sätt vilket ger konkreta lösningar. Vi är lojala och pålitliga. Vi vet vad som krävs för att ni ska känna er trygga med att släppa in utomstående in i kärnan hos er verksamhet och berätta om det mest skyddsvärda.  


Hotbilden och vad som måste göras...

"Den bredare och mer komplexa hotbilden riktar sig mot fundamenten i det svenska samhället. Grundläggande fri- och rättigheter undermineras, jobb och kunskap riskerar att försvinna, det politiska beslutsfattande att påverkas och den territoriella suveräniteten utmanas. En ökad medvetenhet och ett förbättrat säkerhetsskydd är nödvändigt för att möta underrättelsehotet.

- Totalförsvarets uppgift, utöver att försvara Sverige mot väpnat angrepp, är att värna vår säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet. Ett väl fungerande totalförsvar förutsätter en hög civil tröskeleffekt, det ska vara svårt för våra motståndare att bedriva underrättelseverksamhet i Sverige, värva agenter eller ta sig in i svenska IT-system.

Ett antal länder bedriver underrättelseverksamhet mot Sverige. Ryssland, Kina och Iran utgör de största hoten. Under senare år har dessa länder intensifierat sina säkerhetshotande verksamhet. Det är aktiviteter och angrepp som pågår här och nu och de är både olagliga och lagliga."

 

Hotet mot sverige

Utblick #19 Hotet mot Sverige – SÄPOS bild och stormakternas intressen | Utrikespolitiska institutet (ui.se) 

Daniel Stenling, chef för kontraspionage vid Säkerhetspolisen m.fl.

Hotbilden mot Sverige

"Hotbilden mot Sverige har förändrats och främmande makt är beredd att gå långt för att gynna sina intressen. För att möta hotet krävs åtgärder från hela samhället som stärker skyddet och lägger grunden för ett fungerande totalförsvar ."

"Hoten från främmande makt och extremistmiljöerna har ökat, och samtidigt finns stora brister i säkerhetsskyddet."

Charlotte von Essen, Chef Säkerhetspolisen