Totalförsvar

Totalförsvar är all den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig.  Totalförsvar består av militär verksamhet (militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar).

Lagen om totalförsvar och höjd beredskap definierar själva totalförsvarskonceptet och de beredskapshöjningar som syftar till att stärka landets försvarsförmåga.   

En arbetstagares skyldighet att tjänstgöra under krig och krigsliknande situationer (så kallad höjd beredskap) regleras sedan mitten av 1990-talet i lagen om totalförsvarsplikt. Många myndigheter, kommuner och regioner, men även företag som är väsentliga för Sverige, har fått i uppdrag av regeringen att återuppta sin totalförsvarsplanering.

Vi hjälper till och bygger upp ert totalförsvar!