Totalförsvar

Totalförsvar är all den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret består av militär verksamhet (militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar). Det är lagen om totalförsvar och höjd beredskap (1992:1403) som definierar själva totalförsvarskonceptet och de beredskapshöjningar som syftar till att stärka landets försvarsförmåga.

Totalförsvarets uppgift är att försvara Sverige mot väpnat angrepp, men också att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna, upprätthålla en nödvändig försörjning, bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld samt upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att stärka försvarsviljan.

En arbetstagares skyldighet att tjänstgöra under krig och krigsliknande situationer (så kallad höjd beredskap) regleras sedan mitten av 1990-talet i lagen om totalförsvarsplikt (1994:1809). Många myndigheter, kommuner och regioner, men även företag som är väsentliga för Sverige, har fått i uppdrag av regeringen att återuppta sin totalförsvarsplanering.

Fortify Security hjälper till att bygga upp er del i totalförsvaret!

Medlemskap i Nato och kommande EU-direktiv
- ställer högre krav

Få trodde att Ryssland skulle invadera Ukraina, men det är den mest omfattande militära invasionen i Europa sedan andra världskriget. Detta skakar om hela vårt totalförsvarstänk och är mycket allvarligt för både Ukraina, Sverige och övriga Europa.

Sverige har nyligen ansökt om medlemskap i försvarsalliansen NATO. Sådant medlemsskap ställer höga krav på oss som nation och det kommer framöver innebära en större omställning för Sverige. Exemplevis ställer NATO:s artikel 3 krav på att varje medlemsland själv och tillsammans med övriga medlemsländer ska utveckla och upprätthålla beredskap och förmåga att stå emot väpnade angrepp. 

Till detta har vi ett kommande NIS- och CER-direktiv som medför att Sverige som nation måste fortsätta arbeta för att trygga resiliens i bland annat energi- och dricksvattenförsörjning, avfallshantering, kommunikationer, transporter, sjukvård med mera.