Totalförsvar

  • Totalförsvarets uppgift
  • Lagen om totalförsvar och höjd beredskap
  • Arbetstagares skyldigheter
Totalförsvar är all den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig.  Totalförsvar består av militär verksamhet (militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar).

Totalförsvarets uppgift är att försvara Sverige mot väpnat angrepp, men också bland annat att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna, upprätthålla en nödvändig försörjning, bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld samt upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att stärka försvarsviljan.

Lagen om totalförsvar och höjd beredskap definierar själva totalförsvarskonceptet och de beredskapshöjningar som syftar till att stärka landets försvarsförmåga.

Mycket på grund av den tekniska frammarschen, globaliseringen, digitaliseringen och avregleringen som skett de senaste 20 åren.

 En arbetstagares skyldighet att tjänstgöra under krig och krigsliknande situationer (så kallad höjd beredskap) regleras sedan mitten av 1990-talet i lagen om totalförsvarsplikt. Många myndigheter, kommuner och regioner, men även företag som är väsentliga för Sverige, har fått i uppdrag av regeringen att återuppta sin totalförsvarsplanering.

Vi hjälper till och bygger upp ert totalförsvar! 

Nato ställer höga krav

Få trodde att Ryssland skulle invadera, men det är den mest omfattande militära invasionen händelsen i Europa sedan andra
världskriget. Det skakar om hela vårt totalförsvarstänk. Rysslands aktion
krigsföring i vårt närområde är allvarlig för både Sverige och övriga Europa.

- Vi hjälper myndigheter, organisationer med flera i totalförsvaret att stärka
  • Robustheten, att kunna motstå angrepp
  • Redundansen, att ha ett reservalternativ
  • Resiliensen, att kunna komma igen med nödreparationer,
eller annat sätt att få igång basfunktioner igen efter ett angrepp.

Sverige har nu ansökt om medlemskap i Nato. Medlemsskapet ställer höga krav på oss som nation och det innebär en stor omställning.
Det är viktigt att komma ihåg att det är Sverige, inte bara
Försvarsmakten som går med i NATO. 

NATO har sex olika planeringsgrupper för civilt totalförsvar, dessa är
1. Civil Communications Planning Group
2. Civil Protection Group
3. Energy Planning Group
4. Food and Agriculture Group
5. Joint Health Group
6. Transport Group

Detta innebär bland annat att vi i Sverige måste stärka energiförsörjningen, kommunikationer, befolkningsskydd transporter, sjukvård och se till att alla vårt samhälles grundpelare är tillräckligt robusta.