Utbildning till säkerhetsskyddschef

Fortify erbjuder tillsammans med 2Secure en specialframtagen säkerhetsskyddsutbildning för dig som arbetar som säkerhetsskyddschef inom kommun, myndighet eller privat verksamhet.

VAD INNEHÅLLER UTBILDNINGEN


Utbildningen är uppdelad på tre dagar och kommer ge dig kunskap om säkerhetsskyddsarbete och förbereda dig som arbetar som säkerhetsskyddschef inom kommun, myndighet eller privat verksamhet för de utmaningar som väntar.

Föreläsarna har bred erfarenhet av säkerhetsskyddsarbete från bland annat Försvarsmakten/MUST, FRA, Fortifikationsverket, Försvarshögskolan, kärnkraftsindustrin, kommun och SAAB.


Utbildningen pågår under 26-28 oktober i DN-Skrapan, Stockholm.


Utbildningsansvariga är 2Secure och Fortify Security.
Kurschefer: Johan Nyqvist, VD 2Secure och Elias Tapper, VD Fortify Security


Pris: 28 500 sek/deltagare inklusive biljetter till Skyddsmässan, lunch samtliga dagar samt middag dag två. 

Kursupplägg

Dag 1

Onsdag 09.30–17.00
• Grundläggande om säkerhetsskydd
• Säkerhetsskyddslagen och andra säkerhetsskyddsregelverk
• Verktyg för att ta fram säkerhetsskyddsanalys och säkerhetsskyddsplan

Dag 2

Torsdag 08.30–17.00
• Praktisk genomförande utav säkerhetsskyddsanalys
• Personalsäkerhet
• Fysisk säkerhet
• Informationssäkerhet
• Dimensionerade aktörers förmåga (DAF)
• Säkerhetsskyddsåtgärder
• Signalskydd

Middag och mingel från 18.00

Dag 3

Fredag 08.30–15.00
• Utbildningsplan
• Internkontrollplan
• Extern kontroll och tillsynsmyndigheter
• Kort orientering om totalförsvarskraven
• Kommande utbildningar från 2Secure och Fortify Security