Våra tjänster

Säkerhetsskydd
 • Rådgivning, kravställning och utbildning
 • Säkerhetsskyddsanalys (SSA)
 • Särskild säkerhetsbedömning (SSB)
 • Säkerhetsskyddsplan
 • Säkerhetsskyddsavtal
 • Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA)
 • Befattningsanalys
 • Säkerhetsprövning
 • Signalskydd
 • Rekrytering av säkerhetsskyddspersonal
Verksamhetsskydd
 • Rådgivning, kravställning och utbildning
 • Säkerhetsanalys
 • Säkerhetsbedömning
 • Säkerhetsplan
 • Bakgrundskontroller
 • Rekrytering av säkerhetspersonal
Fysisk säkerhet
 • Rådgivning, kravställning och utbildning
 • Analys av fysisk säkerhet
 • Penetrationstest
Informationssäkerhet och cybersäkerhet
 • Rådgivning, kravställning och utbildning
 • Informationsklassning
 • Framtagning eller revision av styrdokument
 • Risk- och sårbarhetsanalyser samt säkerhetsanalyser
 • Sårbarhetskanning och penetrationstest
 • Design, utveckling och etablering av säkra IT-system
 • Säkerhetsövervakningstjänster
Personalsäkerhet
 • Rådgivning, kravställning och utbildning
 • Bakgrundskontroller
 • Säkerhetsprövningar
 • Personskydd och resesäkerhet
Interimslösningar
 • Säkerhetschef
 • Säkerhetsskyddschef
 • Signalsskyddschef
 • Signalskyddsoperatör
 • Säkerhetshandläggare
 • Projektledare